برای شرکت در آزمون باید قبلا فرم استخدام مترجم را تکمیل کرده باشید.
از طریق پاسخگویی به این آزمون درجه کیفی و سرعت کار شما برای دریافت سفارشات مشخص میشود.
زمان شما پس از کلیک بر روی آغاز آزمون و تشخیص هویت شروع میشود.
دو مرحله آزمون از شما گرفته میشود که جمعا 70 دقیقه به شما مهلت پاسخگویی میدهد.
35 دقیقه اوّل مربوط به آزمون فارسی به انگلیسی است. در صورتی که ترجمه از فارسی به انگلیسی جزء مهارت شما نیست، بدون پر کردن این قسمت، بر دکمه "ارسال پاسخ و ادامه" کلیک کنید.
35 دقیقه دوّم نیز مربوط به آزمون انگلیسی به فارسی است.
چنانچه کد ملی خود را وارد کنید ولی در زمان مشخص شده به سؤالات پاسخ ندهید، سیستم از ورود مجدد شما به بخش آزمون جلوگیری می کند، به عبارت دیگر هر شخص فقط یک بار می تواند در این آزمون شرکت کند، بنابراین قبل از ورود به آزمون مطمئن شوید که زمان کافی برای پاسخگویی به سؤالات را دارید.
چنانچه به دلیل تأخیر در پاسخگویی به سؤالات، نتیجه آزمون شما ثبت نشود و یا در آزمون موفق نشوید می توانید مراتب را از طریق فرم تماس با ما اطلاع دهید تا زمان آزمون مجدد به شما اطّلاع داده شود.

کد ملی 10 رقمی را وارد نمایید