ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۰۲
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

کارشناسی ارشد - میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد, میکروب شناسی پزشکی

مترجم شماره 23
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، انستیتوپاستور ایران
سوابق اجرایی:
ترجمه مطالب پزشکی و مقالات مرتبط به رشته و همچنین سابقه ترجمه چندین مورد کتاب تخصصی میکروب شناسی