ثبت نام کنید و سفارش دهید!
یکشنبه ۰۷ آذر ۰۰
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

دکتری - آموزش زبان روسی

دکتری, آموزش زبان روسی

مترجم شماره 1
سوابق تحصیلی:
کارشناسی مترجمی زبان روسی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتری آموزش زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس