ثبت نام کنید و سفارش دهید!
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

نمونه قرارداد ترجمه

در پروژه های کوچک ترجمه ممکن است توافق بین مترجم و کارفرما کاملاً بصورت لفظی باشد و بین آن دو هیچ قرارداد کتبی رد و بدل نشود، امّا در پروژه های بزرگ ترجمه مثل ترجمه کتاب، ترجمه سایت، ترجمه اسناد،  نامه های شرکت ها و ... توافق کتبی کفایت نمی کند و لازم است بین کارفرما و مترجم قرارداد کتبی ترجمه منعقد گردد.
بدلیل ضرورت انعقاد قرارداد فی ما بین مترجمین و کارفرمایان، ترجمه آی آر به مترجمین عزیز توصیه می کند نمونه قرارداد ترجمه را دانلود و در پروژه های بزرگ خود از آن استفاده کنند:
نمونه قرارداد ترجمه، فایل PDF
نمونه قرارداد ترجمه، فایل word

متن قرارداد ترجمه:

بسمه تعالی
قرارداد ترجمه اثر
فصل اول: کلیات
ماده ۱- طرفین قرارداد عبارتند از الف) آقا یا خانم / شرکت … با شماره شناسنامه / ثبت … که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می‌شود و ب) آقا یا خانم … با شماره شناسنامه … تلفن همراه … و پست الکترونیکی … و شماره حساب …  که در این قرارداد به اختصار مترجم نامیده می‌شود.
ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از ترجمه …
فصل دوم: تعهدات مترجم
ماده ۳- ترجمه صحیح و کامل اثر ذکر شده در ماده ۲ را از طریق … بصورت … تا تاریخ … تحویل خواهد نمود.
ماده ۴- چنانچه مترجم به هر دلیلی خواستار لغو قرارداد بود بایستی رضایت کارفرما را در این رابطه جلب نموده و مترجم مناسب دیگری را جهت انجام کار معرفی نماید.
ماده ۵- چنانچه مترجم نتوانست ترجمه خواسته شده را تا تاریخ موافقت شده تحویل بدهد از دریافت مابقی هزینه ترجمه محروم شده، بایستی رضایت کارفرما را جلب نموده و ضرر و زیان وارد شده را جبران نماید.
فصل سوم: تعهدات کارفرما
ماده ۶- کارفرما متعهد می‌شود مبلغ … را بابت حق الترجمه به مترجم پرداخت نماید. از این مبلغ … به عنوان پیش پرداخت به مترجم پرداخت شده است.
ماده ۷- حقوق معنوی اثر طبق قانون برای مترجم محفوظ است و کارفرما نمی‌تواند این حق را برای خود مصادره نماید.                 
ماده ۸- مسئولیت هرگونه تغییر در محتوای اثر ترجمه شده و پیامدها و اثرات مادی و معنوی نقض اصالت آن بر عهده کارفرما می‌باشد.  
ماده ۹- چنانچه کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام کار خواستار لغو قرارداد بود بایستی هزینه بخش ترجمه شده را پرداخت نموده و بیست درصد مبلغ توافق شده را نیز به عنوان غرامت به مترجم بپردازد.
ماده ۱۰- چنانچه کارفرما از نتیجه کار راضی نبود موضوع با مترجم دیگری به عنوان داور در میان گذاشته شده و طبق نظر او رضایت طرفین جلب می‌شود.
                           امضاء مترجم                  امضاء کارفرما

Link: https://tarjome.ir/news/نمونه-قرارداد-ترجمه.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* سامانه ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.